sofali

آخرین اخبار در مورد موشک باران شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه

موشک باران شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه

موشک باران شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، گروه های مقاومت فلسطینی، شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه را موشک باران کردند. بر اساس گزارش‌ها، صدی آژیر خطر در شهرک‌های زیکیم، کیبوتس کرمیا و در شهرک عسقلان به صدا در آمده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که شهرک صهیونیستی عسقلان تحت موشک باران گروه‌های مقاومت فلسطینی قرار گرفته است. در حال تک ...

موشک باران شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه

موشک باران شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، گروه های مقاومت فلسطینی، شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه را موشک باران کردند. بر اساس گزارش‌ها، صدی آژیر خطر در شهرک‌های زیکیم، کیبوتس کرمیا و در شهرک عسقلان به صدا در آمده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که شهرک صهیونیستی عسقلان تحت موشک باران گروه‌های مقاومت فلسطینی قرار گرفته است. در حال تک ...

موشک باران شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه

موشک باران شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، گروه های مقاومت فلسطینی، شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه را موشک باران کردند. بر اساس گزارش‌ها، صدی آژیر خطر در شهرک‌های زیکیم، کیبوتس کرمیا و در شهرک عسقلان به صدا در آمده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که شهرک صهیونیستی عسقلان تحت موشک باران گروه‌های مقاومت فلسطینی قرار گرفته است. در حال تک ...